Hoofdsponsor selectieteams:

 
Subsponsor selectieteams:

Informatie omtrent wedstrijden met schotklok

Voorafgaand aan de wedstrijd:
a. De jurytafel staat ter hoogte van de middellijn tussen de twee spelersbanken in.
b. De thuisspelende ploeg (Maassluis) heeft de spelersbank links van de tafel en de uitspelende ploeg heeft de spelersbank rechts van de tafel.
c. De juryvoorzitter zit in het midden met links de schotklok bediener en rechts de tijdswaarnemer.
d. Uiterlijk 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd wordt de opstelling van beide teams op een formulier voor beginopstelling (zie bijlage 1) ingeleverd bij de juryvoorzitter. De juryvoorzitter tekent beide formulieren af.
e. Op het formulier van de beginopstelling mogen geen doorhalingen gedaan zijn.
f. Onder toeziend oog van de juryvoorzitter mogen beide coaches de beginopstelling van de tegenpartij bekijken.
g. De warming-up tijd is 5 minuten.
h. Bij Maassluis 1 wordt 5 minuten ingeroosterd voor het voorstellen van de ploegen.
i. Voordat de scheidsrechter voor de wedstrijd influit, controleert de juryvoorzitter samen met de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter de beginopstellingen. De juryvoorzitter controleert de uit-ploeg en de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter de thuis-ploeg.
j. De spelers en speelsters zijn verplicht te spelen met een rugnummer.

Regels schotklok:
1. De schotklok wordt gestart op 25 seconden als een aanvaller in het bezit van de bal komt.
2. De schotklok wordt opnieuw gestart op 25 seconden als de bal na een schot de korf raakt.
3. De schotklok wordt stilgezet en op 25 seconden gezet als:
a. een verdediger de bal in bezit heeft.
b. een doelpunt door de scheidsrechter wordt toegekend.
c. wanneer de halve of de gehele speeltijd is verstreken.
4. De schotklok wordt stilgezet en op 25 seconden gezet bij het fluitsignaal van de scheidsrechter voor een overtreding die bestraft wordt met een:
a. spelhervatting.
b. vrije worp.
c. strafworp.
d. blessure van een verdediger.
5. De schotklok wordt na punt 3 en 4 weer aangezet nadat de scheidsrechter het spel hervat heeft door middel van een fluitsignaal, de bal in het spel is gebracht en een aanvaller de bal in bezit heeft gekregen. Het moment van het in bezit krijgen van de bal is dus bepalend voor de herstart van de schotklok.
6. In het geval dat een aanvaller de bal terugspeelt naar een medespeler in het verdedigingsvak loopt de schotklok door en wordt deze niet opnieuw op 25 seconden gestart indien een aanvaller direct daaropvolgend in het bezit van de bal komt.
7. De schotklok wordt stilgezet bij het fluitsignaal van de scheidsrechter voor een spelonderbreking die niet bestraft wordt met een vrije bal of spelhervatting voor de aanvaller zoals:
a. uitbal.
b. scheidsrechtersworp.
c. blessure aanvaller.
d. onbillijke bevoordeling
8. De schotklok wordt na punt 7 weer aangezet (op de tijd die hij aangeeft), nadat de scheidsrechter het spel hervat heeft door middel van een fluitsignaal, de bal in het spel is gebracht en een aanvaller de bal in bezit heeft gekregen. Het moment van het in bezit krijgen van de bal is dus bepalend voor de herstart van de schotklok.
9. De scheidsrechter steekt bij twijfelachtig raken (vanuit de jurypositie) van de korf door de bal bij een schotpoging in zijn gezichtsveld zijn rechterhand (met gebalde vuist) op indien hij de aanraking heeft geconstateerd. Vervolgens dient de schotklok opnieuw gestart te worden.
Regels tijdklok:
1. Er wordt gespeeld met zuivere speeltijd van 2 x 25 minuten.
2. De tijdklok stopt als de scheidsrechter fluit.
3. De tijdklok wordt herstart als de scheidsrechter de wedstrijd hervat (influit).
4. Bij een strafworp wordt de klok pas herstart:
a. na een doelpunt – bij de uitworp.
b. na een gemiste strafworp – bij de eerste aanraking van de bal door een speler.
5. Het einde van iedere speelhelft wordt aangegeven door de zoemer van de tijdklok.
6. De rust duurt 5 minuten en wordt op de tijdklok ingesteld.

Na afloop van de wedstrijd:
De scheidsrechter en de juryvoorzitter bekijken samen of alle gegevens op het digitale wedstrijdformulier kloppen. De scheidsrechter stuurt het formulier in.
De juryvoorzitter vult het juryrapport in. De juryrapporten worden in het mapje Juryrapporten gedaan in de schotklokkist.
De juryvoorzitter controleert of alle spullen weer aanwezig zijn in de schotklokkist en bergt de kist op.
Indien bepaalde formulieren dreigen op te raken, wordt dit gemeld bij de coördinator (Gerda van Buren).

Overige regels:
a. Een spelerswissel wordt aangevraagd door middel van een spelersvervanging formulier (zie bijlage 2)
b. Een spelerswissel moet door de coach aangevraagd worden bij de juryvoorzitter.
c. De juryvoorzitter gaat alvast staan met de spelersvervanging kaart omlaag en bij het fluitsignaal van de scheidsrechter gaat de zoemer en steekt de juryvoorzitter de kaart omhoog.
d. De juryvoorzitter nummert de spelersvervanging formulieren per team en nummert door t/m 8.
e. Een time-out moet door de coach aangevraagd worden bij de juryvoorzitter.
f. De juryvoorzitter gaat alvast staan met de time-out kaart omlaag en bij het fluitsignaal van de scheidsrechter gaat de zoemer en steekt de juryvoorzitter de kaart omhoog.
g. Naar gelang de wissel en time-out voor de thuisspelende of uitspelende ploeg is, heeft de juryvoorzitter de kaart in zijn linker- of rechterhand.
h. Ieder team heeft per wedstrijd 2 time-out mogelijkheden.


Gerda van Buren
26-10-2018
Shirtsponsors:
bluelogo   TSALOGO 640
transparant keukens Koeze
VDKRAAN Jetewoonidee
Logo TCE Partners  

Nieuwsbrief