Hoofdsponsor selectieteams:

 
Subsponsor selectieteams:

Info trainingen

Beste Leden,

Op 12 maart jl. werd duidelijk dat het niet meer mogelijk was om te sporten op de manier die we normaal gewend zijn. Alle trainingen en wedstrijden werden voor onbepaalde tijd afgezegd. Inmiddels zijn wij bijna 2 maanden verder en gaan wij een start maken met de trainingen. Op maandag 11 mei starten wij met de eerste trainingen voor de jeugd t/m A.

Gemeente Maassluis en het KNKV hebben voorschriften opgesteld waar wij als sportclub aan moeten voldoen en rekening mee moeten houden. Wij hebben geprobeerd deze te vertalen naar een werkbare situatie voor Maassluis. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze voorschriften houdt!
Na de eerste week kijken het bestuur en de TC of dit een werkbare situatie is en bepalen of we op deze manier verder gaan, of dat er aanpassingen moeten komen.

Hieronder vind je het trainingsschema voor de komende tijd. Daarnaast vind je het protocol met richtlijnen en spelregels. Lees deze, evt. samen met je ouders, goed door zodat iedereen weet hoe we het bij Maassluis willen regelen.
Bij vragen: eerst bij het TC lid welke verantwoordelijk is voor jouw categorie: Lilly: A Marleen: B, C en D, Corine: Kangoeroes, F en E.

Namens bestuur en TC,
Jacqueline Wijnhorst

Algemene richtlijnen
- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
- Je blijft thuis:
o Als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
o Als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid.
- Schud geen handen.

De trainingsvelden
- CKC Maassluis heeft drie velden met trainingsmogelijkheden:
1. Veld 1 (hoofdveld)
2. Veld 2 (veld achter het hoofdveld)
3. Veld 3 (tennisveld)

veld 1

veld 2

veld 3

Materialen: ballen
- Trainers: zorg dat alle ballen die jouw team in bezit heeft bij de eerste training bij Maassluis komen.

Voordat je naar de training komt
- Vóór de training wast iedere trainer/speler thuis zijn/haar handen.
- Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
- Kom zoveel als mogelijk lopend of met de fiets, in ieder geval met eigen vervoer naar de training. Voor ouders met jonge kinderen: meelopen en brengen tot aan het hek.

Aanvang training
- Spelers en trainers zijn niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig op het veld. Voorbeeld: start training om 19.00 uur, dan ben je tussen 18.50 uur en 19.00 uur op het veld aanwezig.
- Ouders/verzorgers die spelers/trainers afzetten dienen direct na het afzetten de sportaccommodatie weer te verlaten.
- Er worden fietsvakken gemaakt zodat per team duidelijk is waar spelers/trainers hun fiets kunnen parkeren.
- CKC Maassluis zorgt ervoor dat voordat de training start de handen gedesinfecteerd worden, conform de richtlijnen van het RIVM.
- Spelers nemen een plastic tas mee, en doen daar hun spullen in (jas, broek, schoenen etc.). De tas geven ze aan de coördinator. De corona-coördinator zorgt dat de plastic tasjes na de training weer bij de uitgang liggen. De spullen blijven op deze manier droog.
- Spelers blijven voor de kantine wachten met hun teamgenoten totdat de trainer hen ophaalt voor de start van de training.
Aanvang training: accommodatie
- Ingang en uitgang: ingang is bij de handbal (eerste hek), de uitgang is bij het achterste hek (tweede hek). Voorbeeld: als je met de fiets komt dan kom je via de ingang van de handbal binnen, je plaatst je fiets in het fietsvak (per team afgezet) en loopt terug naar de ingang. Dan ga je naar het terras en wacht je op instructie van je trainer.
- Omkleden: spelers/trainers komen omgekleed naar het veld met een gevulde bidon. Iedereen drinkt uit zijn eigen bidon.
- De kantine is gesloten, er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Alleen de toiletten worden gebruikt in nood. De corona-coördinator ziet hier op toe.
- Na de training verlaten spelers en trainers het veld direct.

Leeftijdscategorie t/m 12 jaar (F,E en D)
- Alle kinderen die in de D-teams van Maassluis spelen, zijn niet ouder dan 12 jaar. Regels gelden dus voor alle D-kinderen van CKC Maassluis.
- 1,5 meter regel:
o De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
o Kinderen mogen onderling wel binnen de 1,5 meter komen, maar niet binnen 1,5 meter van de trainer.
- Maximaal aantal spelers op het veld = 20 personen.
Maximaal aantal trainers = 4 per veld.
- Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan.
- Train zo veel als mogelijk in vaste twee- of drietallen. Gebruik per twee- of drietal zo veel als mogelijk de gehele training hetzelfde materiaal.

Leeftijdscategorie van 13 t/m 18 jaar (C t/m A)
- De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden
- De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
- Maximaal aantal spelers op het veld = 16 personen.
- LET OP: iedere speler dient verplicht zijn/haar legitimatie mee te nemen, in verband met eventuele controle.
- Onderlinge wedstrijden zijn niet toegestaan.
- Train zo veel als mogelijk in vaste twee- of drietallen. Gebruik per twee- of drietal zo veel als mogelijk de gehele training hetzelfde materiaal.
Voor beiden geldt:
- Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.
- Mocht je twijfelen aan de lichamelijke conditie van een speler (bijvoorbeeld hoesten, niezen etc.) en je bent niet bekend met klachten als hooikoorts, astma of iets dergelijks, stuur deze speler dan naar huis. Doe dit eventueel in overleg met de corona-coördinator.
- Trainers maken voorafgaand aan de training (gedrags)regels aan kinderen duidelijk d.m.v. een app. Via de site zijn de gedragsregels ook te vinden, zodat ouder hiervan ook op de hoogte zijn.
- Bij blessure/pijn/tranen bij een speler is het wel toegestaan om de afstand te verkleinen. Probeer dit zo veel als mogelijk veilig te doen en reinig daarna direct je handen.

Na de training
- Het sportmateriaal wordt (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pionnen e.d.) voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel.
- Spelers komen niet in het materiaalhok. De palen, ballen en materialen worden opgeruimd en schoongemaakt door de trainers in samenwerking met de corona-coördinator.

Er wordt op dit moment nagedacht over de praktische uitwerking hoe wij trainingen kunnen aanbieden op 1,5 meter afstand. Dit zal gecommuniceerd worden naar de trainers.
Shirtsponsors:
bluelogo   TSALOGO 640
transparant keukens Koeze
VDKRAAN Jetewoonidee
Logo TCE Partners  

Nieuwsbrief