Hoofdsponsor selectieteams:

 
Subsponsor selectieteams:

Goed nieuws vanuit het bestuur

Beste leden,

Tijdens de algemene ledenvergadering (alv) in oktober voelde je een schok door de zaal gaan bij het zien van de heldere, transparante presentatie van de huidige situatie in het bestuur. De hoeveelheid aan openstaande vacatures in het bestuur, waarvan twee cruciale rollen: i.e. het voorzitter- en penningmeesterschap, was in één oogopslag duidelijk. Én het zíen vertrekken van drie langgediende en zeer gewaardeerde bestuursleden tijdens de ALV maakte het nog zichtbaarder. Dit tezamen lijkt te hebben geleid tot doordringing van de precaire situatie, en het verantwoordelijkheidsgevoel van leden aan te spreken. Een voltallig bestuur is immers zeer belangrijk, zo niet bepalend voor de verbouwplannen van de vereniging.

Inmiddels zijn we een maand verder. Hoog tijd voor positief nieuws vanuit het bestuur. Aan mij de eer, als zijnde interim secretaris, om dit mooie nieuws namens het bestuur met jou te mogen delen.

Zoals je weet heeft Daniëlle Keeman sinds de alv vol energie en goede ideeën het bestuur betreden als lid van de sponsorcommissie en de vrijwilligerscommissie. Erg fijn nieuws. Ondergetekende zal Mariëlle van Wingerden-Montizaan tijdens haar zwangerschapsverlof waarnemen, in de rol van interim secretaris.

Afgelopen maand zijn ook Dorine van der Hout en Miranda Kempen bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Dorine als penningmeester en Miranda als bestuurslid evenementen. Sander van Aalst, huidig bestuurslid evenementen, zal de reeds 2 jaar openstaande vacature ‘bestuurslid accommodatiezaken’ invullen. Sander is hiertoe bereid gevonden met oog op de continuïteit van het bestuur en met een potentiële kandidaat voor volgend jaar. Erg fijn dat ook deze post voor de verbouwing is ingevuld.
Daarnaast heeft Pim Bruijn een proefperiode van drie maanden bij het bestuur. Hij vormt de schakel met zowel PR & Communicatie als de Scheidsrechtercommissie. Hopelijk bevalt het bestuur hem net zo goed als ons. En kunnen we ook Pim in 2020 officieel verwelkomen in het bestuur.

Het bestuur is erg blij met deze positieve ontwikkelingen. En is zich er tegelijkertijd van bewust dat het belangrijk is dat zowel jij als de andere c.k.c. leden achter de nieuwe bestuursleden staan. Helemaal met het oog op de grote beslissingen die eraan komen aangaande de verbouwing van ons clubhuis.

Daarom zal er in het eerste semester van 2020 een buitengewone algemene ledenvergadering worden belegd. Hierin kan jij als lid speedmeet’en met de kandidaat bestuursleden. Dé kans om erachter te komen wat hun missie en visie is voor de vereniging. Waarna jij een gedegen besluit kan nemen omtrent hun kandidaatstelling. Met instemming van jou en andere stemgerechtigde leden, zal de officiële toetreding tot het bestuur met een handtekening voor inschrijving bij de kamer van koophandel worden bekrachtigd.

Hoe gaan we dan besturen in de tussentijd?
Het bestuur zit uiteraard niet stil. Dorine en Miranda zullen per 12 november meedraaien in het bestuur, en worden ingewerkt door hun voorgangers. Grote, urgente beslissingen worden door officiële bestuursleden gedaan. Uiteraard wordt de input van de kandidaat bestuursleden meegenomen in de beslissingen.

En waarom belegt het bestuur de alv “pas” in het eerste semester van 2020, zul je wellicht denken?
We hopen tegen die tijd ook de vacature van voorzitter te kunnen invullen. Zodat je ook daarmee gelijk in gesprek kunt.

Het bestuur kijkt met een positieve blik uit naar de buitengewone ledenvergadering. En hopen jou daar dan ook te zien. Meer informatie qua datum en invulling volgt.

Hoe mooi zou het zijn als we met een voltallig bestuur 2020 in kunnen gaan, en daarmee een cruciale stap zetten voor de verbouwplannen van de vereniging.

Namens het bestuur,

Maartje Doesburg

Shirtsponsors:
bluelogo   TSALOGO 640
transparant keukens Koeze
VDKRAAN Jetewoonidee
Logo TCE Partners  

Nieuwsbrief