Hoofdsponsor selectieteams:

 
Subsponsor selectieteams:

Vanuit het bestuur: 13 juni en meer

Allereerst een fantastische binnenkomer! Arjan Vermaas gaat per direct meedraaien met het bestuur als bestuurslid accommodatiezaken. De functie wordt eindelijk ingevuld en we zijn hier dan ook ontzettend blij mee. Arjan, van harte welkom! We zijn heel blij dat jij wilt meedenken binnen ons bestuur en mee wilt werken aan het vooruithelpen van onze vereniging. Tijdens de ledenvergadering in het najaar zal officieel toestemming aan jullie gevraagd worden om Arjan te kunnen benoemen. Sander bedankt voor jouw inzet de afgelopen maanden als interim bestuurslid accommodatiezaken.

Als je denkt, wie is Arjan Vermaas? Hou dan de website en volgende Punt Uit goed in de gaten. Hij zal zich binnenkort aan jou voorstellen.


13 juni: Bestuur maakt zich klaar voor de toekomst
Wat was het gaaf om zaterdag 13 juni weer een aantal vertrouwde gezichten te zien in en rond ons clubhuis. Uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen, maar dat namen we op de koop toe. Er was weer leven op de club op de zaterdag en het bruiste!

Doel van deze dag was een eerste aanzet tot het creëren van een sterkere verbinding tussen bestuur, commissies en leden, het formuleren van een heldere missie en visie en het bepalen van doelstellingen voor komend jaar en de toekomst. De bedoeling was dat de commissies deze dag enerzijds hun tips/behoeftes meegeven aan het bestuur en anderzijds handvatten meekrijgen van het bestuur. Handvatten voor het formuleren van hun missie en visie, voor het stellen en prioriteren van hun doelstellingen en voor het maken van een budgetplanning.

We hebben de dag als zeer nuttig en leuk ervaren. In de ochtend hebben wij de missie, visie en kernwaarden op scherp gezet voor de komende jaren.
Om als vereniging te kunnen groeien, is het belangrijk dat we weten wat ons bestaansrecht is en wat we nastreven in de toekomst. Kortom: het is voor ons als bestuurders van onze vereniging essentieel dat wij onze missie en visie helder voor ogen hebben.

Missie:
Samen met plezier presteren

Visie:
c.k.c. Maassluis is een gezellig sportvereniging van jong tot oud. Leden van c.k.c. Maassluis zijn trots op hun vereniging en presteren op hun eigen niveau. c.k.c. Maassluis is een begrip in Maassluis op sportief en maatschappelijk gebied. 

Kernwaarden:

  • Gezelligheid
  • Ontwikkeling op sportief en persoonlijk vlak
  • Presteren
  • Samen
  • Veilig
  • Aanpakken en opvolgen (borging)

Deze missie, visie en kernwaarden bepalen voor een groot deel onze richting de komende jaren. De doelstellingen en acties die voor komend seizoen geformuleerd worden, komen voort uit en dragen bij aan onze missie en visie. Het is belangrijk dat jij bekend bent met de missie en visie en dat we samen toewerken naar het behalen van onze doelen. Samen staan we sterk!

Bestuur ontmoet commissies
In de middag was er een grote opkomst van vertegenwoordigers uit de verschillende commissies van onze prachtige vereniging. Er waren in totaal zo’n dertig commissieleden aanwezig, in twee verschillende sessies. Door het in gesprek gaan met onze leden komen we te weten wat er speelt, waar onze kracht ligt en tegen welke problemen ze aanlopen.

Het bestuur gaat planmatiger en doelgerichter werken de komende jaren. Stap voor stap, zodat de club steeds weer een stukje professioneler wordt en groeit en bloeit qua ledenaantallen en activiteiten. Dat betekent ook dat we niet alle behoeftes in een jaar kunnen realiseren. We kiezen ervoor om een paar acties zo goed mogelijk uit te voeren, in plaats van heel veel acties maar half. Deze werkwijze willen wij ook overdragen naar de commissies.

Iedere commissie gaat met maximaal twee gericht uitgewerkte doelen werken komend seizoen. Hierbij is het van belang dat de doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) opgesteld worden. Hier gaan ze acties bij bedenken die uitvoerbaar moeten zijn. Ook gaan we meer focussen op de navolging van de acties. Dit zal tot meer resultaat moeten leiden. Borging wordt een belangrijke kernwaarde. We willen vele successen gaan vieren én deze successen blijven herhalen! De commissies krijgen de zomerperiode de tijd om alles uit te werken en te prioriteren. Op zaterdag 29 augustus komen we weer bij elkaar en zullen de commissies aan het woord zijn. Zij presenteren  dan hun doelstellingen aan elkaar, inclusief prioritering. Doel: elkaar inzicht geven in elkaars taken en doelen, elkaar beter weten te vinden en overlap in doelstellingen zichtbaar maken. Hoe mooi zou het zijn als we meer kunnen bereiken met minder energie, frustraties en geld? Bovendien kunnen we elkaars kwaliteiten meer benutten. Samen met elkaar presteren om onze doelstellingen met plezier te behalen. En deze samen vieren.

Naast het opstellen van doelen, gaan de commissies voor aanvang van het seizoen een budgetplanning maken. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de financiën en daarom is het van belang dat je weet welke geldstromen er zijn binnen de vereniging en specifiek voor jouw commissie. Wensen kunnen aangegeven worden in de budgetplanning, maar er wordt ook gevraagd of je mee wilt denken over de financiering ervan. Kortom meer inspraak en verantwoordelijkheid voor de leden!

Op de nieuwe website plaatsen we een vernieuwd en vollediger organogram. Een organogram is een schematisch overzicht van onze organisatiestructuur. Zo zie je in één oogopslag hoe de structuur van onze vereniging eruitziet en wie er verantwoordelijk is voor een bepaalde commissie. Je weet ook gelijk bij wie je waarvoor moet zijn. Johan Pols heeft zaterdag foto’s gemaakt van alle bestuursleden, zodat deze op de website geplaatst kunnen worden.
Ook onderdeel van de zichtbaarheid van het bestuur. De insteek is om op 29 augustus ook foto’s te maken van commissieleden, waarbij herkenbaarheid en laagdrempelige aanspreekbaarheid belangrijk is.


Proactieve leden verblijden bestuur
In korte tijd kwamen er bij het bestuur drie voorstellen binnen van betrokken leden. Dit maakt het bestuur blij en trots.
1. Henny Nieman komt vanuit de Tenniscommissie met een mooi voorstel om alle korfballeden in de zomer gratis te laten tennissen op ons complex. Hij heeft toestemming gekregen van het bestuur om dit te gaan uitvoeren. Houd de sociale media in de gaten voor meer informatie.  
2. Vanuit de commissie technisch beleid heeft het voorstel van het opzetten van een Jeugd Technische Commissie ons bereikt. Dit juichen wij van harte toe. Dian Sonneveld is na bekendmaking van het opzetten van een JTC met een gaaf voorstel gekomen om met buddyteams te gaan werken en zo meer van elkaar te leren en met elkaar te verbinden. Ze gaat dit verder uitwerken en bekijken of er financiële middelen nodig zijn en hoe deze kosten te dragen.
3. We zien graag leden die meedenken en grootste plannen hebben. Hier past zeker het plan bij wat Leon Kloppenburg ons zaterdag gepresenteerd heeft. Leon heeft veel tijd en energie gestopt in een tof plan voor Koningsnacht 2022 bij onze vereniging. Zoals jullie Leon kennen was de presentatie uitmuntend en tot in detail voorbereid, inclusief een muziekbeleving voor de aanwezigen om in de juiste sferen te komen. Hij ontvangt een go/no go na deze zomer voor de verdere uitwerking. Jullie zullen geïnformeerd worden over het verder verloop hiervan.

Werkt dit enthousiasme op jou ook zo aanstekelijk?
* Heb jij ook een leuk en/of verbeter idee om de club verder te laten opbloeien? Mail Maartje jouw voorstel via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of ga eerst in gesprek met een van de bestuursleden (zie Colofon voor de mailadressen). 
* Heb jij interesse in mee besturen? Contact Martijn via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De functie bestuurslid Evenementen komt per oktober 2020 vrij.


Webinar KNKV technisch beleid

Martijn en Leon volgden vanuit de werkgroep Technisch Beleid met interesse de Webinar over Technisch Beleid van Wim Scholtmeijer. De focus lag op de opstelling van de trainer: spelenderwijs vragen stellen en een training bestaat voornamelijk uit spelen, spelen en spelen! Hiervoor heb je veel vaardigheden nodig. Dit is dan ook een flinke uitdaging voor een (beginnend)trainer. Ze hebben nuttige tips ontvangen voor de trainersbegeleiding, die opgezet gaat worden door Leon.

Verenigingsagenda.
Het verenigingsleven komt langzaam weer op gang. Het is van belang dat alle activiteiten op de verenigingsagenda komen te staan. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om zeker te zijn van plaatsing, vraagt de reactie jou om stukjes en/of informatie voor plaatsing aan te leveren voor zondag 11:00 uur of woensdag 19:00 uur. In de zomerperiode graag Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. meenemen in de CC.

Corona-maatregelen
De zon schijnt. Er wordt weer getraind. En alles lijkt erop te wijzen dat we naar het normale leven teruggaan. Wij houden als bestuur nog wel een behoorlijke slag om de arm.

Wat houdt dit in?
Ondanks de versoepeling van het kabinet houdt het bestuur vast aan een aantal maatregelen. Het bestuur wil problemen voorkomen en houdt de kantine en alle ruimtes op trainingsavonden dicht. Uiteraard is incidenteel toiletgebruik mogelijk. We volgen de maatregelen nauwgezet en zullen je van eventuele aanpassingen op de hoogte brengen.

Vanaf maandag 22 juni zijn de trainers verantwoordelijk voor het corona-coördinatorschap. Trainers zijn hier al van op de hoogte en werken gelukkig volledig mee. Hierbij heel hartelijk dank voor de coördinatoren van de afgelopen periode, door jullie medewerking zijn de trainingen zeer soepel verlopen.  

We hopen jou hiermee te hebben geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen. En wie weet ben jij geïnspireerd om met ons mee te doen. Heb je vragen? Mail naar de secretaris en/of voorzitter. Wil je met ons meedoen? Mail Danielle van de vrijwilligerscommissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kan geheel vrijblijvend met haar de mogelijkheden onderzoeken.


Namens het bestuur,

Mariëlle van Wingerden
Vicevoorzitter c.k.c. Maassluis
Shirtsponsors:
bluelogo   TSALOGO 640
transparant keukens Koeze
VDKRAAN Jetewoonidee
Logo TCE Partners  

Nieuwsbrief