Hoofdsponsor selectieteams:

 
Subsponsor selectieteams:

GOED BEZOCHTE NIEUWJAARS RECEPTIE.

GOED BEZOCHTE NIEUWJAARS RECEPTIE.

Het nieuwe jaar is bij de vereniging mooi van start gegaan. De voorzitter Niels Verburg was dan ook byzonder verheugd te kunnen verwelkomen de burgemeester Edo Haan (voor de eerste maal in de geschiedenis van de vereniging, dat er een burgemeester aanwezig was) en de wethouders Sjoerd Kuyper, Gerard van der Wees (ook lid hoor) en de raadsleden Henrike Heijboer, Jorrit Keyzer en ook de aanwezige sponsoren en korfballeden. In zijn speech kon hij terugblikken op een succes vol sportief 2018 en hij verwachtte dan ook, dat zij dit jaar de sportploeg van de Gemeente Maassluis zullen worden. In 2019 staan er enkele mooie uitdagingen te wachten en de grootste zal zijn nieuwbouw cq verbouwing kleedkamers, als onze buren verhuist zijn naar “MSV”. Bovendien zullen de a.s. vacatures in het bestuur van voorzitter, penningmeester en materiaal commissaris in september opnieuw door verse krachten ingenomen moeten worden. Natuurlijk waren er ook weer jubilarissen te beginnen bij Henk-Jan Sonneveld 25 jaar lid (ook Joëlle Moerman, Esther Oosterlee en Pascalle Harteveld-Koster, maar die waren afwezig). Peter Vellekoop 40 jaar, Rinze Veldman 50 jaar en last but not least, Jan Ramondt 60 jaar, nee zelfs 62 jaar, zoals hij zelf mededeelde. Hij nam ook de microfoon ter hand, waarin hij kort memoreerde, dat de vereniging bij aantreden als lid 45 leden had en toen hij vervolgens aantrad, als voorzitter ten doel had gesteld uit te groeien naar 100, dat is natuurlijk ruimschoots gelukt. Aan het eind memoreerde hij, heel fijntjes, dat hij nu al uitziet naar het moment dat de vereniging 90 jaar bestaat in 2020.  Natuurlijk ontvingen zij de versierselen, die bij de jubilea behoren, ook een oorkonde en een bos bloemen. De secretaresse Mariëlle Montizaan gaf een kort en bondige presentatie van het traject ”MVV” Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, waarvan wij de komende tijd nog veel over zullen vernemen. Als afsluiting van de avond nam quiz master Henne Bloem achter het katheder plaats voor zijn pub quiz. Vol enthousiasme werd er door diverse groepjes, onder het genot van een hapje en drankje, gezellig gestreden voor de juiste antwoorden. De winnaars kunnen bij een kompetitie veld wedstrijd aanschuiven bij de korfbalfitters voor een gratis dag menu. De kop is eraf en vol verwachting van mooie gebeurtenissen gaan wij met z’n allen het nieuwe jaar 2019 in.

HENNY NIEMAN

Shirtsponsors:
bluelogo   TSALOGO 640
transparant keukens Koeze
VDKRAAN Jetewoonidee
Logo TCE Partners  

Nieuwsbrief