Hoofdsponsor selectieteams:

 
Subsponsor selectieteams:

Contributie

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd met uitzondering van de tenniscontributie, deze wordt per jaar vooruitbetaald. Voor dit seizoen gelden de volgende contributies, inclusief reiskostenvergoeding m.b.t. het vervoer naar uitwedstrijden en gebruik verenigingsshirts (voor spelende leden):

De ledenadministratie en inning van de contributies wordt het komende seizoen uitgevoerd door Jacco Booster Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij hem kunt u met al uw vragen over dit onderwerp terecht.

Contributie per kwartaal
Niet spelend lid € 10,60
Senioren € 62,10
Junioren € 52,40
Aspiranten € 40,70
Pupillen € 40,70
Welpen € 19,30
Kangoeroes €   8,90
Korfbal Fit* € 33,50
Tennislid Senior* € 16,40
Tennislid Junior* € 12,40
Jeu de boules €   4,40

 

Kangoeroes 4 en 5 jaar (geen competitie)
Welpen 6 en 7 jaar (F)
Pupillen 8, 9 jaar (E), 10, 11 jaar (D)
Aspiranten 12, 13 jaar (C), 14, 15 jaar (B)
Junioren 16, 17 jaar (A)
Senioren 18 jaar en ouder


*
Tennisleden en deelnemers aan Korfbalfit die geen korfballid zijn betalen tevens de verenigingscontributie van €10,60/kw. Senioren betalen totaal € 27,00/kw en junioren € 23,00/kw.

Er bestaat een mogelijkheid een beroep te doen op het sociaal fonds van de gemeente Maassluis, inlichtingen hierover bij penningmeester Dorine v/d Hout (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Machtiging en extra kosten van betaling per acceptgiro
Vanwege de hoge kosten en vele handelingen van betaling per acceptgiro heeft de vereniging de voorkeur voor automatisch betalen. De intentie is om de totale contributie ontvangsten per automatische machtiging te regelen. De contributie wordt dan op omstreeks 30 september, 15 november, 1 februari en 1 mei van uw rekening afgeschreven. Hiervoor dient u de vereniging te machtigen. Machtigingskaarten kunt u opvragen bij het secretariaat (Marielle Montizaan/Maartje Doesburg), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of de penningmeester (Dorine v/d Hout, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De bestaande leden hebben de keuze om te betalen per acceptgiro of per machtigingskaart. Bij de leden die kiezen voor betaling per acceptgiro worden de extra kosten voor deze betaalwijze in rekening gebracht. De kosten bedragen € 1,20 per acceptgiro.

Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging af te geven.

Incassoprocedure
Ervaringen uit het verleden hebben ons doen besluiten een incassoprocedure op te stellen. Deze procedure is opgesteld met de gedachte de goede niet onder de kwade te laten lijden. De kosten van niet betalen worden (deels) in rekening gebracht.
De contributie is per kwartaal verschuldigd. Mocht men een keer niet in de gelegenheid zijn om op tijd te betalen, dan zal over het algemeen een regeling getroffen kunnen worden. Indien herhaaldelijk te laat betaald wordt, worden extra kosten in rekening gebracht. De navolgende maatregelen worden dan van kracht. De daarmee gepaard gaande kosten worden bij de nalatige betaler in rekening gebracht. Eén en ander brengt dus geen kosten met zich mee voor de vereniging.

Ongeveer dertig dagen na factuurdatum wordt een aanmaning verstuurd. De kosten daarvan bedragen € 2,25 per aanmaning. Eén aanmaning (gerekend op jaarbasis) wordt niet in rekening gebracht. De 2e en latere wel. Als de nalatige betaler dan nog niet betaalt, volgt na enkele weken een aangetekende aanmaning. De aanvullende kosten daarvan bedragen € 11,50. Als de betaling ook dan uitblijft, wordt de vordering uit handen gegeven. De kosten zijn voor de nalatige betaler. In dit geval bestaan de aanvullende kosten vervolgens uit de wettelijke rente en de kosten van buitengerechtelijke incassoverrichtingen van een deurwaarder en/of een advocaat. In het voorkomende geval maken ook de gerechtelijke kosten en executiekosten deel uit van vorenbedoelde aanvullende kosten.

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van een kalanderjaar.

Het lidmaatschap kan elk moment ingaan.

Het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, dus voor 1 juli, schriftelijk te worden opgezegd bij het secretariaat. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.
Dezelfde regeling geldt bij wijziging van spelend lid naar niet spelend lid. Overgang naar spelend lid kan elk moment ingaan.

Bij hoge uitzondering kan het bestuur op verzoek van bovenstaande regelingen afwijken.

Aanmelding en opzegging geschiedt via de secretaris. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Wijzigingen worden gemeld bij de ledenadministratie. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur
Meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten is goed voor de gezondheid, het opdoen van sociale contacten en zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. Heel belangrijk, maar wat als je niet genoeg geld hebt om de contributie te betalen? Tot voor kort kon je dan simpelweg niet meedoen. Dankzij een mooie donatie van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verandert dit nu voor jongvolwassenen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam!

Het Jongvolwassenenfonds betaalt, net als het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de contributie of het lesgeld voor jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar met een laag inkomen en doet dit rechtstreeks aan de sportvereniging. Met de bijdrage uit het fonds kan een persoon een jaar lang meedoen.

Een jongvolwassene kan zelf geen aanvraag indienen, dit verloopt via een tussenpersoon, oftewel een intermediair. Voor Maassluis is dit de welzijnsorganisatie E25. Binnen 3 weken hoort de intermediair of de aanvraag is goedgekeurd en kan er worden gestart met de activiteit!

Het Jongvolwassenenfonds is onderdeel van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Meer weten over dit fonds? Kijk dan op www.volwassenenfonds.nl.


Heb je vragen? Neem dan contact op met onze secretaris:
Mariëlle Montizaan / Maartje Doesburg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Shirtsponsors:
bluelogo   TSALOGO 640
transparant keukens Koeze
VDKRAAN Jetewoonidee
Logo TCE Partners  

Nieuwsbrief